druklandia.net facebook Kontakt

Usługi dodatkowe

  A4 A3
  210 x 297 297 x 420
kompletowanie / składanie 0,04 --
dziurkowanie 0,02 --
szycie 0,10 --
cięcie 0,01 --
łamanie 0,10 0,20

Prace komputerowe

  Usługa
edycja pliku (projekt, skład) od 10,00
archiwizacja na CD 3,90
archiwizacja na nośniku klienta 1,00
wysyłanie e-mail tekstowy 2,00
wysyłanie e-mail + załącznik 1,50

Usługi dodatkowe

Oprócz drukowania, skanowania, kserowania oferujemy Państwu także wiele innych usług dodatkowych: zapis danych na płycie CD/DVD, edycję dokumentów (projektowanie, składanie), a także sprzedaż materiałów biurowych (teczki, bloki rachunkowe).